11.  Gebruikte afkortingen.

 

 

AAM

Allgemeine Apostolische Mission

 

ACAM

Allgemein Christliche Apostolische Mission

BAG Bund Apostolischer Gemeinden

 

CAC

Catholic Apostolic Church

 

HAGEA

Hersteld Apostolische Gemeente in de Eenheid der Apostelen

 

HAZEA

Hersteld Apostolische Zendinggemeente in de Eenheid der Apostelen

 

HAZG

Hersteld Apostolische Zendinggemeente

 

HAZK

Hersteld Apostolische Zendingkerk

 

HEAG

Hersteld Evangelische Apostolische Gemeente

 

KAK

Katholiek Apostolische Kerk

 

NAK

Nieuw-Apostolische Kerk / Neu-apostolische Kirche

 

VAG

Verenigde Apostolische Gemeenten

 

VAGL

Verteinigung Apostolische Gemeinden Stam Levi

                                                                                                                             (terug naar de beginpagina)