Anderen over Apostolischen.

Niet-Apostolischen schrijven over Apostolischen / Irvingianen.
In onderstaand overgezicht is bekeken hoe over dit onderwerp is geschreven in boeken betreffende
- Kerkgeschiedenis
- Kerkelijk Nederland
- Secten.
Er zijn verschillen in zowel hoeveelheid als kwaliteit van de informatie, maar vooral dat laatste 
heeft ook te maken met het feit dat de 'Apostolischen' vooral in het verleden niet scheutig waren 
met informatie naar buiten toe!

Door een gemarkeerde titel aan te klikken gaat men naar de betreffende tekst.
De titels zijn gerangschikt in volgorde van jaar van uitkomst.

 

auteur(s) titel jaar blz. (v.a.)
Heinrich Schmid Handboek der Kerkgeschiedenis. deel 2 1883 383
J.H. Kurtz Leerboek Kerkgeschiedenis 1904 377
P. Albers Handboek der Algemeene Kerkgeschiedenis. deel 2 1908 609
J.I. Marais Geschiedenis der Christelijke Kerk 1913 307
F. Pijper Beknopt Handboek tot de Geschiedenis des Christendoms 1924 481
J.H. Landwehr Handboek der Kerkgeschiedenis. deel 4 1924 139
H.A. van der Mast Beelden en Schetsen uit de Kerkgeschiedenis 1924 510
H. Kajaan en G. Meima Beknopte Kerkgeschiedenis 1931 130
Chr. De Bouter en I. Nauta Beknopte Kerkgeschiedenis 1934 152
F.W. Grosheide Korte Christelijke Encyclopaedie 1934 64, 515
A.M. Brouwer Schets der Kerkgeschiedenis in Tabellen 1936 53
De Gereformeerde Jongelingsbond Toelichting op de Schetsen Kerkgeschiedenis, deel 3 1939 483
H. Berkhof Geschiedenis der Kerk 1941 306
H. Bakker Stroomingen en Sekten van onzen tijd 1947 199
E.L.Smit Beknopte Geschiedenis van het Christendom 1948 251
Kardinaal De Jong Handboek der Kerkgeschiedenis. deel 4 1949 200
D.K. Wielenga De Civitate Dei. deel 2 1949 104
Kurt Hutten Geloof en Sekte 1957 45, 149
F. Boerwinkel Kerk en Secte 1959 214
G.P. van Itterzon Kalender van de Kerkgeschiedenis 1963 185
G.P. van Itterzon Geschiedenis van de Kerk. deel 7 1964 94
J.N. Bakhuizen van den Brink Handboek der Kerkgeschiedenis. deel 4 1968 136,252
C.N. Impeta Kaart van Kerkelijk Nederland 1972 243
Otto J. de Jong Nederlandse Kerkgeschiedenis 1972 342,363
Jan van Laarhoven De kerk van 1770-1970. Handboek kerkgeschiedenis, deel V. Voortzetting van de reeks van Kardinaal De Jong 1974 142
B. van Gelder en E.G. Hoekstra Spoorzoeken in de bonte wereld van geloven en denken 1976 131
C.J. Bleeker Encyclopedie van de godsdiensten, kerken en sekten 1978 50
Otto J. de Jong Geschiedenis der Kerk 1980 277
E.G. Hoekstra en M.H. Ipenburg Wegwijs in gelovig Nederland 1986 18
W.F. Dankbaar Kerkgeschiedenis 1988 183
K. Exalto Kerkgeschiedenis 1989 151
Hans Knippenberg De Religieuze Kaart van Nederland 1992 143
Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg Nederlandse Religie Geschiedenis 2006 294,315
E.G. Hoekstra en M.H. Ipenburg Handboek Christelijk Nederland 2008 494
J.H. van de Bank Het blijvende woord. Kerkgeschiedenis

?

85

 

Hieronder is een lijst van themaboeken genoteerd, waarin niets vermeld staat over de Apostolischen.

Rudolf Sohm Kerkgeschiedenis. De Geschiedenis der Kerk in hare grondtrekken geschetst. 1889
Friedrich Oehninger Geschiedenis des Christendoms 1899
P. Goorts Handboek der Kerkgeschiedenis 1933
G. van der Zee Vaderlandsche Kerkgeschiedenis 1936
W. Nolet Beknopt Handboek der Kerkgeschiedenis 1937
W.J. Fournier jr. Nederlandsche Kerkgeschiedenis 1939
J.C. van der Loos Vaderlandsche Kerkgeschiedenis 1946
S.G. de Graaf Hoofdlijnen in de Kerkgeschiedenis 1948
H. te Merwe De wereldweg der Kerk 1956
W.L. Helwig Het verhaal van Christus' Kerk 1960
W. Meijer Kleine Kerkgeschiedenis 1967
H.R. Munneke In grote lijnen. Overzicht van de kerkgeschiedenis 1974
P.K. Keizer Kerkgeschiedenis 1975
C.A. Tukker Het Blijvende Woord. Kerkgeschiedenis 1975
Bamber Gascoigne De Christenen. Geschiedenis van een Wereldreligie 1977
Tim Dowley Handboek van de Geschiedenis van het Christendom 1979
J.A. de Kok Drie eeuwen Westeuropese Kerkgeschiedenis 1979
L. Praamsma De Kerk van alle tijden 1989
Andrea Du Historische Atlas van het Christendom 1998
F. Bloemhof Eenvoudig leerboek der Kerkgeschiedenis ?
J. Hoogland Kerkgeschiedenis ?