1883:
Handboek der Kerkgeschiedenis,
Heinrich Schmid

 

1904:
 Leerboek Kerkgeschiedenis, 
J.H. Kurtz

 

1908:
Handboek der Algemeene Kerkgeschiedenis,
P. Albers

1913:
Geschiedenis der Christelijke Kerk,  
J.I. Marais

 

1924:
Handboek der Kerkgeschiedenis. deel 4, 
J.H. Landwehr

 

1924:
Beelden en Schetsen uit de Kerkgeschiedenis, 
H.A. van der Mast

 

1924:
Beknopt Handboek tot de Geschiedenis des Christendoms,
F. Pijper jr.

1931:
Beknopte Kerkgeschiedenis,
H. Kajaan en G. Meima

1934:
Beknopte Kerkgeschiedenis,
Chr. de Bouter en I. Nauta

1934:
Korte Christelijke Encyclopaedie,
F.W. Grosheide

1936:
Schets der Kerkgeschiedenis in tabellen,
A.M. Brouwer

 

1939:
Toelichting op de Schetsen Kerkgeschiedenis, derde deel,
Vereeniging De Gereformeerde Jongelingsbond.

 

1941:
Geschiedenis der Kerk, 
H. Berkhof

 

1947:
Stroomingen en Sekten van onzen tijd, 
H. Bakker

 

1948:
Beknopte Geschiedenis van het Christendom, 
E.L. Smit

 

1949:
Handboek der Kerkgeschiedenis. deel 4, 
Kardinaal De Jong

 

1949:
De Civitate Dei. deel 2,  
D.K. Wielenga

1957:
Geloof en Sekte, 
Kurt Hutten

 

1959:
Kerk en Secte, 
F. Boerwinkel

 

1963:
Kalender van de Kerkgeschiedenis, 
G.P. van Itterzon

 

1964:
Geschiedenis van de Kerk. deel 7,
G.P. van Itterzon

1968:
Handboek der Kerkgeschiedenis. deel 4,   
J.N. Bakhuizen van den Brink

 

1972:
Kaart van Kerkelijk Nederland,  
C.N. Impeta

 

1972:
Nederlandse Kerkgeschiedenis,  
Otto J. de Jong

 

1974:
De kerk van 1770-1970,
Jan van Laarhoven

 

1976:
Spoorzoeken in de bonte wereld van geloven en denken, 
B. van Gelder en E.G. Hoekstra

 

1978:
Encyclopedie van de godsdiensten, kerken en sekten,
C.J. Bleeker

 

1980:
Geschiedenis der Kerk,
Otto J. de Jong

 

1986:
Wegwijs in gelovig Nederland,
E.G. Hoekstra en M.H. Ipenburg

 

1988:
Kerkgeschiedenis,
W.F. Dankbaar

 

1989:
Kerkgeschiedenis,
K. Exalto

 

??
Het blijvende woord. Kerkgeschiedenis,
J.H. van de Bank