14. Apostolische Gebouwen.

Er is een start gemaakt om honderden locaties waar Apostolischen bijeen kwamen en komen op een rij te zetten, maar hier en daar ontbreken nog gegevens, daarom de vraag om aan ons aanvullingen en correcties door te geven. Dat kan op deze plek.

De gegevens staan in alfabetische volgorde van:
1. plaats
2  apostolische groepering
3. periode van gebruik

Hier en daar zijn namen en groeperingen onder één noemer gekomen: 

AG = Apostolisch Genootschap, vanaf de beroeping van Apostel L. Slok in 1946
GvAC = vanaf 1958, aanvankelijk Apostolische Gemeenschap geheten
HAZEA =  vanaf Apostel Schwarz 1863 t/m  Apostel Van Oosbree 1946       
HAZG = vanaf 1931
HAZK = vanaf  de beroeping van Apostel Van Bemmel in 1897 tot de periode rond 1970
HAZK II = vanaf 1969
HAZK stam Juda = vanaf 1971
KAG = vanaf de eerste Nederlandse gemeente in 1867.
KAK-Van der Poorten = vanaf 1969
NAK = vanaf 1946 met de beroeping van Apostel Paasman.

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z