12.  Literatuur en Internet.

 

      (Door het aanklikken van een gemarkeerde titel gaat men naar het boekverslag cq. uittreksel van deze titel)

     Gebruikte literatuur:

     - Apostolische Gemeinde des Saarlandes: Unser Glaube
    - Drs. B.L. Brand:  De Apostolischen
     - Berry Brand: Nieuw Licht op Oude Wegen 
    
- M. van Bemmel: De ware oorzaak der Scheuring in de Hersteld Apostolische 
                                                      Zendinggemeente in Nederland
     - Karl Born: Das Werk des Herrn unter Aposteln

     - Jan N. Bremmer: Van Zendelingen, Zuilen en Zapreligie. Tweehonderd jaar godsdienst in Nederland en 
                                                       Het Apostolisch Genootschap. (zevende J.H. van Oosbreelezing.)
     - J. van Bruggen: Ambten in de apostolische kerk
     - Arnold Dallimore: The Life of Edward Irving, the Fore-runner of the Charismatic Movement
     - R.C. Dalton: Spreken in tongen.
     - Edwin Diersmann: An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Das Erbe von Friedrich Wilhelm Schwarz: 
                                   100 Jahre niederländische apostolische Gemeinschaften, ein geschichtlicher Überblick.
     - Edwin Diersmann: Die Kirchenspaltung in der “Hersteld Apostolische Gemeente in de Eenheid 
                                                          der Apostelen” in den Jahren 1946 bis 1951 unter Berücksichtigung 
                                                          wissenschaftlicher Theoriebildung bezüglich Kirchenspaltungen.
     - Columba Graham Flegg: Gathered under Apostles. A Study of the Catholic Apostolic Church.
     - George M.M. Gelauff: Want er komen andere tijden. Een toekomstverkenning naar Nederland en
                                               Het Apostolisch Genootschap in 2040.  (Dertiende J.H.van Oosbreelezing)
     - HAG: Uit den drang der liefde geboren (bezoek aan Nederlands- Indië)
     - Karl Hardtmann: Die Neu Irvingianer Oder Die Apostolische Gemeinde (1907)
     - HAZEA: Van Licht tot Licht (2e druk)
     - HAZEA: In beeld gebrachte eigen lokalen der Hersteld Apostolische Gemeente in 
                     Nederland, tot en met het dienstjaar 1929-1930.
     - HAZEA: Een jubileumdag voor het Werk Gods in Nederland; 23 juni 1910-1935
     -
Hersteld Apostolische Zendingkerk II: 100 stellingen door F.W. Schwartz
    
- Het Apostolisch Genootschap:  De zegen van de twijfel
     - Het Apostolisch Genootschap: Vereeuwigd Periodiek. Expositie over 100 jaar 
                                                                                           maand- en weekbladen in het apostolische Werk.
     - Het Apostolisch Genootschap: Er zijn bergen verzet.
     - Het Apostolisch Genootschap: Het venster op F.W. Schwarz
     - Het Apostolisch Genootschap: Lichtsporen
     - Het Apostolisch Genootschap: Het Gebouw (tentoonstelling over plaatsen van samenkomsten)
     - Het Apostolisch Genootschap Almelo: Gemeenschapsboek Almelo (uitgave 2011)
     - Het Apostolisch Genootschap: Amersfoort, een bezielde gemeente. 1000 jaar religieuze en
                                                     en humanistische stromingen. 100 jaar apostolische gemeenten.
     - Het Apostolisch Genootschap Enschede I: Het Apostolische Werk in Enschede. Gemeenschap
                                                                              Enschede I, 1895 - 2010
     - Het Apostolisch Genootschap - Delft: Delven naar God / Herinneringen en overdenkingen / 
                                                                      100 jaar apostolische gemeente in Delft
     - Het Apostolisch Genootschap- Doetinchem: Het apostolische Werk in Doetinchem 1910-2010
     - Het Apostolisch Genootschap  - Hilversum: Sporen van een eeuw. 100 jaar Het Apostolisch
                                                                                 Genootschap in Hilversum
     - Het Apostolisch Genootschap-  Veenendaal: Bestemming Veenendaal
                                                            100 jaar Apostolische gemeente Veenendaal
     - Anthony A. Hoekema: Spreken in tongen                
     - E.G. Hoekstra en M.H. Ipenburg: Handboek Christelijk Nederland
     - Manfred Horstmanshoff: Bewogen woorden. Klein apostolisch woordenboek
     - Manfred Horstmanshoff (red.): "Geloof in uzelf". De betekenis van apostel J.H. van Oosbree
                                                             (1862-1946) in context. Veertiende J.H. van Oosbreelezing.                        
     - Kurt Hutten: Geloof en Sekte 
    
- Kurt Hutten:  Seher Grübler Enthusiasten
     - Katholiek Apostolische Kerk:  De Dienst tot Viering der Heilige Eucharistie en de bediening 
                                                           der communie
    
- Johan Nicolaas Kohler: Het Irvingisme. Eene Historisch-Critische Proeve (1876).
     - H.J. Kooreman: Daar staat je verstand bij stil. Bespiegelingen over geloof en wetenschap
     - A.J. Korff, Hersteld Apostolische Zendingkerk: Beknopte geschiedenis der Apostolische Kerk
     - Hans en Peter Leeflang: Hoor het ritselen van de nieuwe dag. Geloven in de toekomst.
     - Willem J. Lentink: De vorming van een bijbelse gemeente
     - Heinrich Matschenz: 100 Jahre Apostelamt Juda, Gemeinschaft des G
öttlichen Sozialismus
     - Netzwerk Apostolische Geschichte:
Die apostolischen Gemeinden im Umbruch, 1863 bis 1900. Treffen 
                                                                   in Coswig 2008

     - Netzwerk Apostolische Geschichte:
Aufbau, Ausbau, Trennungen. Die Entwicklung der apostolischen 
                                                                  Gemeinschaften im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Treffen in 
                                                                  Netzschkau 2009

     - Netzwerk Apostolische Geschichte:
Die apostolischen Gemeinschaften im Verlauf des 20. Jahrhunderts. 
                                                                   Treffen in Bielefeld 2010.
     -
Netzwerk Apostolische Geschichte: Frankfurt im Spiegel der Geschichte der apostolischen Gemeinschaften
                                                                   Treffen in Frankfurt 2011.
     -
Netzwerk Apostolische Geschichte: Die katholisch-apostolischen Gdemeinden im Wandel der Zeit
                                                                   Tagungsband zum Treffen in Brockhagen 2012.
      

     - Neuapostolische Kirche: Der Gröβte unter ihnen. Kurze Lebensbeschreibung von Hermann Niehaus

     - Neuapostolische Kirche: J.G. Bischoff
     - Neuapostolische Kirche: Friedrich Krebs
     - Neuapostolische Kirche: Hermann Niehaus
     - Neuapostolische Kirche: Walter Schmidt
     - Neuapostolische Kirche: Geschichte der Neuapostolische Kirche.
     - Neuapostolische Kirche: Geschiedenis van het Rijk Gods. (1e Band). Inleiding
     - Neuapostolische Kirche: Internationale Zusammenkunft der Apostel in Zürich 
                                             (Schweiz) 16. – 26. Mai 1980
     -
Neuapostolische Kirche-Hamburg: Chronik 1914-1989. Neuapostolische Kirche, 
                                                                                                  75 Jahre Gemeinde Hamburg-Altona
     - Neuapostolische Kirche: Wä
chterstimme 1937/1938/1939
     - Neuapostolische Kirche: Jugendfreund 1937/1938/1939

     - Helmut Obst: Apostel und Propheten der Neuzeit. 
     - C.G. Reemer: Apostolischen in Queensland Australië
     - G. F. Rendal: Talen, tongen? 
    
- Johannes Albrecht Schröter: Die Katholisch-apostolischen Gemeinden in Deutschland und
                                                  der "Fall Geyer". 
     - F.W. Schwartz: Het boek voor onze tijd
    
- M.J. Tang: Het Apostolische Werk in Nederland
     - Maarten Valkenburg: Oom Apostel. Mensen uit drie generaties van het apostolische werk in Nederland
                                                    (1931-1989)

     - Vereniging van Apostolische Gemeenten / De Apostolische Geloofsgemeenschap: Leerboek voor 
                                                                                                                   Apostolische Christenen
     - Albrecht Weber: Unterschiede zwischen den katholisch-apostolischen Gemeinden und 
                                              
der neuapostolische Kirche
     - K. Weinmann: 100 Jahre Neuapostolische Kirche 1863-1963 Apostelbezirk Hamburg.
     - H.C. Whitley: De verblinde adelaar. Een inleiding op het leven en onderwijs van Edward Irving 
                                (in een vertaling van Reinier van Markus, met commentaar bij kerkvernieuwing.)

   
 - Volker Wissen: Zur Freiheit berufen. Ein Portrait der Vereinigung Apostolischer
                                Gemeinden und ihrer Gliedkirchen.
     - Volker Wissen: Theologische Entwicklungen der Vereinigung Apostolischer Gemeinden
                                (VAG) von 1956 bis heute.
     - Wiki-Series: Apostolische Kerk. 
     
          
     
   
       Internet:

Apostelamt Jesu Christi

 

Apostelamt Juda

Apostolic Church of Queensland

 

Apostolic Observer

 

Apostolisch News

 

die Apostoliese Kerk- Apostel Eenheid

 

Edition Albury

 

Forum für Aussteiger aus der NAK

 

Gemeente van Apostolische Christenen

 

HAZK II (Groep Schaap)

 

HAZK stam Juda

 

Henry Drummond, bankier en apostel

 

Het Apostolisch Genootschap

 

History of the Restored Apostolic Mission Congregation

IKON-uitzending 2002 over Apostolisch Genootschap
Mijn Album: Van Licht tot Licht

 

NAK-internationaal

 

NAK-Nederland

Netzwerk Apostolische Geschichte

 

Restored Apostolic Mission Congregation

 

the Apostolic Church reveiled

 

The Old Apostolic Church

Twelve Apostles' Church in Christ

 

United Apostolic Church Europe

                                                    (terug naar de beginpagina)