4.  Schema. (vernieuwd).

   1. Klik HIER voor het grote schema en beweeg de muis over de afbeelding voor detailgegevens.
           Een verkleinde versie staat onderaan deze pagina.

    2. De betekenis van de gekleurde lijnen in het schema:
          zwart: niet-Nederlandse groeperingen
          rood: Nederlandse groeperingen
          roze: de kerngroeperingen van de "Verenigde Apostolische Gemeenten" 

    3. Het nieuwe schema is verder uitgebreid; volledig is het nog niet, maar de belangrijkste
          groeperingen zijn er op terug te vinden.
          De indeling is aangepast:
          a. In de kolom van de Katholiek-Apostolischen gaat 't uiteraard in de eerste plaats om de oorspronkelijke
              Catholic Apostolic Church, maar ook om groeperingen die zich katholiek-apostolisch noemen, omdat hun
              leer en liturgie die van de oorspronkelijke richting benadert, ondanks 't feit dat nieuwe apostelen worden
              geroepen.
          b. In de kolom van de Hersteld-Apostolischen is het criterium of het profeten-ambt erkend is, al of niet
              in gebruik zijnde.
          c. In de kolom van de Nieuw-Apostolischen bestaat het profeten-ambt niet of niet meer.
          d. Vanwege het christelijk-humanistisch karakter van Het Apostolisch Genootschap, is deze groepering
              in een aparte kolom vermeld.
          Frappant is, dat in Europa alle groeperingen die ooit zijn afgesplitst van de NAK terug zijn gekeerd naar
          het 'Hersteld Apostolische', of voor een geheel andere richting hebben gekozen, zoals het Genootschap.

    4. Alle groeperingen met korte informatie op een rij vindt u door hier te klikken.

                 VERGROOT SCHEMA.

                                                                                                                                                (terug naar de beginpagina)