1832: CAC Catholic Apostolic Church

1905: Reformiert-Apostolische Gemeinde Berlin, ook wel Heinrichs-Gemeinde genoemd, o.l.v. Friedrich Heinrichs. Oorsprong onduidelijk. Opgeheven 1951

1989: Apostolische Gemeente onder R.J. Bijl, uit NAK-NL

1923: Apostelamt Simeon in Juda vanuit de Neuapostolische Kirche (NAK); 1924 Apostelamt van Simeon in Jacobs Geslacht genoemd; in 1947 nieuwe naam: Apostelamt Jesu Christi.

1922: Apostelamt Jesu Christi (Zielonkowski) vanuit de Neuapostolische Kirche (NAK). (Opgeheven wanneer?)

1863: Allgemeine Apostolische Gemeinde; vanaf 1866 Allgemeine Christliche Apostolische Mission. (ACAM) (Schwarz). Vanaf 1904 Allgemeine Apostolische Mission (AAM) geheten, na de breuk met Krebs c.s. Einde activiteiten 1957

1911: Apostolic Church of Queensland in Australië o.l.v. apostel H.F. Niemeyer stapt uit de Neuapostolische Kirche (NAK). Van profetie ging men naar het gebruik van ‘dromen’.

1904: N.J. Verkruisen van Haarlem stapt uit de HAZK, en keert 1913 terug.

1971: Van der Poorten, vanuit HAZK tot KAK: Katholiek Apostolische Kerk.

1881: Door Krebs c.s. wordt een nieuwe weg ingeslagen, als Neuapostolische Gemeinde, vanaf 1907 Neuapostolische Kirche geheten.

1955: Apostolische Gemeinde des Saarlandes, uit de Duitse NAK. (1956-1967 lid van de VAG)

1897: Van Bemmel keert zich af van de zich moderniserende Nederlandse HAZK, maar houdt wel de naam HAZK aan.

1921: Reformiert-Apostolische Gemeindebund o.l.v. districtsapostel C.A. Brückner stapt uit de Neuapostolische Kirche (NAK). In 1994 samen gegaan met de Apostolische Gemeinschaft van Kuhlen c.s.

1886: De Altapostolische Gemeinde stapt uit de groep van Krebs. In 1950 stoppen de activiteiten.

1913: apostel K.G. Klibbe in Zuid-Afrika stapt uit de Neuapostolische Kirche (NAK). Zijn groep heette vanaf 1927 Oud-Apostolische Kerk van Zuid-Afrika (Old-Apostolic Church)

ca. 1900: Apostolische Broederschap o.l.v. profeet Vleck uit de HAZK. Opgelost ca. 1935

1921: Apostelamt Johannes (Gustav Rothe) vanuit de Neuapostolische Kirche (NAK). (Opgeheven wanneer?)

1971: HAZK voegt achter haar naam “Stam Juda”

1971: de HAZK voegt achter haar naam ‘Stam Juda.’

1983: Gossliwil-Gruppe Katholisch Apostolische Gemeinde (CH), ontstaan uit groep studenten

1958: Apostolische Stichting en HEAG samengegaan in de ‘Apostolische Geloofsgemeenschap’, waarvan in 1980 de naam werd gewijzigd in ‘Gemeente van Apostolische Christenen’.

1848: Katholisch Apostolische Kirche (in Duitsland)

1863: Apostolische Zending. (Schwarz in Nederland). Vanaf 1893 HAZK (Hersteld Apostolische Zendingkerk) geheten

1922: Groep Richter stapt uit de Apostolic Church of Queensland van Niemeyer.

1931: Apostolic Church o.l.v. Hendrik Velde uit de Oud-Apostolische Kerk van Zuid-Afrika en aansluiting gezocht bij de Apostolic Church of Queensland (AUS). Na 1955 opgegaan in de Apostolic Church – Apostle Unity (Zuid-Afrika)

1930: Katholiek Apostolische Kerk – Gemeente Gods, o.l.v. Gebr. Bos uit groep verontruste Gereformeerden

1905: Christlich-Apostolische Gemeinde (o.l.v. Emil Klautzsch) uit de Duitse NAK. Ca. 1945 opgeheven

1929: Apostolische Gemeente o.l.v. N.J. Verkruisen jr. uit de HAZK, rond 1970 opgelost

1972: The Twelve Apostle’s Church (TAC) o.l.v. apostel Ndlovu uit de Oud-Apostolische Kerk van Zuid-Afrika

1969: De HAZK II (Groep Schaap). Ze houden dezelfde naam aan, vandaar de “II”

1954: De ‘Union des chrétiens apostoliques’ stapt uit de Zwitserse tak van de NAK.

2000: Groep J.B. Bijl stapt uit de Apostolische Gemeente; groep lost zich later op in de BAG

ca. 1995: Vereinigung Apostolischer Gemeinden Stamm Levi (VAGL) stapt uit de Apostolische Gemeinde Wiesbaden.

1954: De ‘Vereinigung Apostolischer Christen (CH) stapt uit de Zwitserse tak van de NAK.

1972: Non-White Old Apostolic Church (Apostel Lombard) uit de Oud-Apostolische Kerk van Zuid-Afrika. De naam wordt later gewijzigd in Reformed Old-Apostolic Church

1988: Apostolische Gemeinde Wiesbaden o.l.v. H.G. Rockenfelder uit de Duitse NAK.

1931: J.W. Verkruisen start de Hersteld Apostolische Zendinggemeente (HAZG) vanuit de HAZK.

2001: KAG-CGI (Christ-Gemeinde-International), afsplitsing van Gossliwil-Gruppe o.l.v. Harald Scheffler

1867: Katholiek Apostolische Kerk (in Nederland), heden KAG: Katholiek Apostolische Gemeente(n)

1994: Apostolische Gemeinschaft en de Reformiert Apostolische Gemeindebund gaan samen.

1979: The Twelve Apostle’s Church in Christ (TACC) o.l.v. apostel Phakathi uit de TAC

1881: De Krebs-richting wordt door Nederland gevolgd. Vanaf 1902 is de officiële naam in Nederland: Hersteld Apostolische Zendinggemeente in de Eenheid der Apostelen (HAZEA). In 1953 wordt de naam HAGEA: Hersteld Apostolische Gemeente in de Eenheid der Apostelen. In 1960 samenvoeging met Nieuw-Apostolische Kerk der Nederlanden tot ‘Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland’. (zie N11)

ca. 2000: Bund Apostolischer Gemeinden (BAG)stapt uit de Apostolische Gemeinde Wiesbaden.

1902: Apostelamt Juda (Julius Fischer) vanuit de Neuapostolische Kirche (NAK). Vanaf 1922 toevoeging ‘Gemeinschaft des göttlichen Sozialismus’.

1902: Apostelamt Juda (Julius Fischer) vanuit de Neuapostolische Kirche (NAK). Vanaf 1922 toevoeging ‘Gemeinschaft des göttlichen Sozialismus’.

1925: Hersteld Evangelische Apostolische Gemeente (HEAG) o.l.v. H.J. Smit uit de HAZEA. Zie verder bij H18.

1946: Christen unser Zeit, uit de Duitse NAK. (Opgeheven 2002)

1930: Nieuwe HAZG, o.l.v. Grootveld, uit de HAZEA getreden. Na 2000 uitgestorven

1954: Union des chrétiens apostoliques (Frankrijk) uit de NAK.

1955: Apostolic Church – Apostle Unity (Zuid-Afrika) uit de Duitse NAK

1955: Apostolische Stichting o.l.v. Kamphuis, uit de HAGEA

1954: Vereinigung Apostolischer Christen (Zwitserland) uit de Zwitserse tak van de NAK.

1954: Nieuw-Apostolische Kerk der Nederlanden stapt uit de HAGEA. In 1960 weer samen met de HAGEA onder de nieuwe naam ‘Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland’.

1970: Alt-Apostolische Gemeinde in Ősterreich uit de NAK. Lid van VAG 1987-1991. Einde Gemeinde 1993.

1955: Apostolische Gemeinde, met de apostelen Kuhlen, Dehmel en Dunkmann, stapt uit de Duitse NAK. Later Apostolische Gemeinschaft

1951: Apostolisch Genootschap o.l.v. L. Slok stapt uit de HAZEA, de facto reeds in 1946.